Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor

Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor

Privind de sus, spre Ierusalim, Muntele Măslinilor este una dintre cele mai importante locaţii descrise în Biblie. Biblia prezice că într-o zi, în viitor, Muntele Măslinilor va fi scena celui mai important eveniment al ultimelor zile: revenirea lui Isus pe pământ. Mesia va lupta pentru Ierusalim, va cuceri popoarele şi va judeca lumea. Pentru unii, aceste evenimente ale ultimelor zile, sunt o viziune a speranţei pentru viitor. Dar pentru alţii, ele sunt o sursă de conflict şi ură.

Muntele Măslinilor se ridică la est de oraşul Ierusalim. Este numit aşa, de la plantaţiile de măslini  care au acoperit timp de secole, pantele înclinate din vest. Pantele estice, sunt începutul deşertului Iudeii. Astăzi, Muntele Măslinilor este acoperit cu comunităţi, cu biserici şi cu mai mult de 150.000 de morminte ale evreilor, ce aşteaptă venirea lui Mesia.

(Avner Boskey, profesor şi ghid evreu) Muntele Măslinilor este ca o linie de demarcaţie creată de Dumnezeu în istorie. Aceasta este zona în care Isus a trebuit să ia o hotărâre cu privire la cruce; unde David a trebuit să renunţe la domnia sa pentru o vreme. Şi acesta e o zonă, în care, evreii din întreaga lume se reunesc în acest ţinut, unde evrei şi arabi uneori, găsesc o pace incomodă, pe acest munte. Pe o parte din această zonă, trăiesc evrei iar pe altă parte, trăiesc arabi. Şi acest lucru a devenit  o chestiune controversată, ajunsă chiar la judecata Naţiunilor Unite ale acestei lumi. Eu cred că se potrivesc lucrurile, pentru că în Zaharia 12 la 14, profetul spune că Ierusalimul va deveni o piatră grea, Toate popoarele care vor încerca s-o ridice, să le rezolve problemele, se vor alege cu ceva ca o hernie spirituală, când se vor încerca să rezolve această situaţie.

“Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi,şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.” Zaharia 12:2,3

(Dr. Paul Wright, Preşedintele Universităţii Mt. Zion din Ierusalim.) Astăzi, majoritatea celor care locuiesc pe Muntele Măslinilor sunt arabi palestinieni. Există un oraş foarte mare, în partea de sus a capătului sudic al Muntelui Măslinilor. Adică, partea din spate este populată cu oraşe arabe, inclusiv Alazeria, Betania, din Evanghelii, unde Isus Şi-a stabilit o bază de referinţă; Betfaghe şi altele.

Astăzi, muntele, este un loc activ, populat, unde trăiesc împreună atât evrei, cât şi creştini şi musulmani. Muntele Măslinilor, este adesea un punct de plecare pentru turiştii ce au venit la Ierusalim. Un loc de belvedere, un loc de reflecţie, de instrucţie şi o plimbare cu cămila. Pentru călătorul pelerin, această locaţie asigură cea mai bună fotografie a oraşului vechi, a Domului Stâncii şi a Muntelui Templului.

Vizavi de acest loc, se găseşte Hotelul “Seven Arches”, construit în 1964 de către iordanieni, cei care stăpâneau Muntele Măslinilor înainte de 1967. Aici, “Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei”, a ţinut primul lor Consiliu Naţional Palestinian. Pe versantul estic al muntelui, se află satul Betania, care tradus, înseamnă: “casa celor săraci, sau a celor care suferă”. Acesta a fost odată casa Mariei, Martei şi a lui Lazăr, prieteni dragi ai lui Isus, care adesea L-au invitat pe Isus în casa lor.

Mănăstirea “Pater Noster”, a fost construită peste locul în care Isus îi învăţa pe ucenicii Săi rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Domnului împodobeşte pereţii mănăstirii, fiind tradusă în 140 de limbi. De-a lungul coastei de vest, se află Biserica “Maria Magdalena”, o biserică ortodoxă rusească. Are o mărime impresionantă şi un interior frumos, şi recent a fost deschisă publicului.

Biserica “Dominus Flevit “, se traduce din expresia latină “Isus a plâns”, şi este construită în formă de lacrimă. Comemorează faptul că Isus a plâns pentru viitoarea distrugere a Templului şi cucerirea oraşului Ierusalim. În anul 70 d.H. soldaţii romani din legiunea a 10-a, au tăbărât pe acest munte, pentru a cuceri şi a distruge cetatea Ierusalim şi magnificul său templu.

“Biserica Tuturor Naţiunilor”, cunoscută şi sub numele de Biserica “Agony”, ne aminteşte  chinul lui Isus, când s-a rugat în noaptea arestării. Biserica a fost construită între 1919-1924, cu contribuţia popoarelor din întreaga lume.

Grădina Ghetsimani,în care Isus s-a întâlnit în mod particular cu ucenicii Săi, …şi în care a fost trădat. Unii din măslinii de aici, din curtea Bisericii Tuturor Naţiunilor, datează de secole.

În fiecare an, pe Muntele Măslinilor, oameni din lumea întreagă, se adună pentru a merge pe ruta pe care probabil a mers şi Isus de la Muntele Măslinilor la Ierusalim. Grupuri din multe şi diverse popoare, mărşăluiesc cu ramuri de palmier, cu instrumente musicale şi cu cântări.

Pe vârful muntelui se află “Biserica Înălţării” care se înalţă spre cer pentru a ne reaminti de Hristosul înviat, înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor. Biblia ne spune că într-o zi, El se va întoarce pe acest munte, va lupta pentru pacea Ierusalimului şi va judeca naţiunile lumii.

muntele maslinilor dod

(Dr Michael Rydelnik, Profesor de studii evreieşti, la Institutul Moody Bible) Motivul pentru care evreii şi creştinii cred că Mesia va veni pe Muntele Măslinilor vine din cartea lui Zaharia. În Zaharia 14:4 scrie că „Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului”, la marea bătălie, în care toate naţiunile se vor uni împotriva Ierusalimului. Va fi o bătălie mare, la sfârşitul zilelor, atunci când naţiunile se vor aduna acolo, iar poporul Israel va chema pe Mesia. Şi Zaharia 14 spune: „Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri”, şi felul în care se va lupta va fi astfel: picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor, iar muntele se va despica în două. Aceasta va oferi o cale de scăpare pentru evreii captivi în oraş. Şi astfel El va merge acolo şi se va lupta pentru poporul Său. Acestea se găsesc în Zaharia 14. Şi astfel, desigur, poporul evreu crede ca şi mulţi dintre noi, că cuvintele lui Zaharia vin de la Dumnezeu. De aici a venit ideea că Mesia vine pe Muntele Măslinilor.

“Iată, vine ziua Domnului … Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate. Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate spre miazăzi. Veţi fugi atunci în valea munţilor… Zaharia 14:1-5

(Avner Boskey, profesor şi ghid evreu) Acesta e locul în care vor fi judecate toate naţiunile, după cum susţine Zaharia şi Ioel capitolul 3.  Ele vor fi judecate aici, pentru modul în care s-au raportat la evenimentele din această ţară şi la poporul evreu. Ioel 3 spune că toate naţiunile lumii vor fi judecate pentru că au exilat poporul evreu din această ţară, şi pentru că au împărţit ţara. Deci, acesta este un loc important, atât pentru judecata lumii, precum şi pentru învierea morţilor, ce vor sta în faţa Regelui veşniciilor.

“Căci iată că în zilele acelea şi în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui uda şi ai Ierusalimului,voi strânge pe toate neamurile,şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea” Ioel 3:1-2.

Pentru mulţi locuitori din Orientul Mijlociu, orice profeţie referitoare la binecuvântările viitoare ale Israelului sunt greu de acceptat, în contextul disputelor teritoriale actuale şi a conflictelor politice.

(Dr. Imad Shehadeh, Preşedintele Seminarului Teologic Evanghelic din Iordania) Atât Biblia cât şi Coranul vorbesc despre Israel. În mod normal, oamenii nu ştiu că şi Coranul vorbeşte despre Israel. De fapt există în Coran multe pasaje care vorbesc în mod favorabil despre Israel. Se spune că Israelul a fost privilegiat mai presus de alte popoare; chiar se dă vina pe evrei că nu şi-au luat în stăpânire pământurile care le-au fost destinate. Este un cuvânt foarte puternic.

Apoi, se vorbeşte despre robia Babiloniană, reluându-se idea că Dumnezeu dorea să le dea acel ţinut. Dar, în perspectiva coranică, evreii şi-au pierdut acel drept, prin neascultare şi prin urmare, ei sunt lepădaţi din programul lui Dumnezeu. Şi în Biblie, evident, se vorbeşte despre Israel, şi acum există un mare număr de creştini evanghelici care cred, pe bună dreptate, că Dumnezeu a promis evreilor acest pământ al Palestinei şi că este al lor. Şi în cele din urmă, indiferent ce se va întâmpla, ei se vor întoarce în ţara lor, care e a lor de drept.

Mulţi creştini din Occident, pentru că cred în reîntoarcerea evreilor, vor sprijini necondiţionat Israelul în condiția sa actuală, din punct de vedere politic. Însă, în prezent, Israel este o naţiune seculară, iar evreii nu mai trăiesc după Tora lor, sau după Tanah, Vechiul Testament. De fapt, dacă profeţii Vechiului Testament ar fi astăzi în viaţă, un Isaia sau un Ieremia, ei ar mustra Israelul de azi, pentru că nu umblă după prevederile Legii Mozaice, ce promit binecuvântare pentru ascultare şi blestem pentru neascultare. Şi nu se poate ca tot ce face actualul stat Israel să fie corect şi drept, când există multe nedreptăţi şi tratamente rele ale evreilor faţă de palestinieni, şi aşa mai departe. Dar ce se comunică adesea, este că în special creştinii evanghelici sunt pro-sionişti iar din punct de vedere politic, asta îi provoacă.

Imaginea lui Dumnezeu este una de binecuvântare pentru lumea întreagă. Desigur, Israel şi ţinutul Palestinei, în special Ierusalimul ar trebui să fie centrul sfârşitului vremurilor și din acest loc, va veni binecuvântarea, bucuria, dragostea. Popoarele doresc să vină în acest loc şi să împărtăşească împreună dragostea şi chiar să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu de pe acel pământ. Dar, în schimb, ceea ce se comunică ţărilor din Răsărit, este că naţiunea Israel va veni şi în ciuda arabilor, ei se vor instala acolo, iar aceasta nu transmite inima lui Dumnezeu pentru lumea întreagă.

(Dr Michael Rydelnik) Să ne uităm care vor fi naţiunile care vor face parte din regat. Se spune că va fi o alianţă între cele trei naţiuni: Egipt, Asiria şi Israel. Şi asta e un lucru uimitor, pentru că, într-adevăr noi ne uităm cum este descris acolo; vorbim de Irak, Israel şi Egipt. Două dintre aceste sunt ţări arabe iar una, evident, este o ţară evreiască şi ei toţi îl vor cunoaşte pe Domnul.

În aceeaşi vreme, va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: Asirienii se vor duce în Egipt şi Egiptenii în Asiria, şi Egiptenii împreună cu Asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oştirilor îi va binecuvânta şi va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea mânilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!” Isaia 19:23-25

(Dr. Imad Shehadeh) Ceea ce se uită de multe ori, este faptul că evreii timpului din urmă, despre care Biblia vorbeşte, sunt evrei care cred în Domnul Isus, s-au încrezut în El pentru mântuire, şi care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. Ei vor merge la vecinii lor arabi, şi la orice vecin, şi îi vor invita să participle la binecuvântare, şi vor trăi împreună şi se vor închina Dumnezeului care va veni.

Ideea de a fi acea binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Israel, nu a fost menită doar pentru Israel. Israelul se presupune că este, în înţelesul Vechiului Testament, nu doar un exemplu al binecuvântării, ci un canal de binecuvântare spre lumea întreagă. Am menţionat mai devreme că există versete în Coran care vorbesc despre Israel, în mod foarte favorabil, şi bineînţeles că Biblia vorbeşte mult despre Israel. Dar face Dumnezeu ceva cu poporul Său, cu oamenii din ţările înconjurătoare? Are El un plan? Eu chiar doresc să fiu smerit înaintea lui Dumnezeu. Este datoria mea, să mă smeresc, după credinţa ce o am în Domnul. Eu nu pot să Îi spun ce să facă, nu pot să  Îi impun Lui, punctul de vedere politic ce îl am.

(Avner Boskey, profesor şi ghid evreu) Muntele Măslinilor poate fi un loc zgomotos, dar este deasemenea şi un loc liniştit, dacă ştii unde să te duci şi să te ascunzi. Evangheliile ne spun că Isus avea un loc, în mijlocul unei livezi de măslini, unde mergea să se odihnească, sau să se roage.

Când aveţi de gând să mergeţi de la Ierusalim în sus, peste vârful Muntelui Măslinilor, este bine să aveţi un loc, umbros, în care să vă odihniţi pentru o vreme. Aici este locul în care a venit Isus. El a venit într-un loc în care măslinele, ca şi acestea, urmau să fie presate, rezultând un ulei preţios din ele. Tot aici este locul în care a venit în ultima noapte din viaţa Sa. Chiar terminase masa de Paşte; au ieşit să cânte o cântare. Şi se spune că s-au dus pe Muntele Măslinilor, într-un loc unde Isus obişnuia să meargă. Aici, pe Muntele Măslinilor, Isus le-a spus ucenicilor să stea acolo, până când El se duce să se roage. Şi a plecat să se roage. Atunci a avut loc învoiala cu Tatăl. Atunci a luptat să reziste  sub povara pusă asupra Lui, greutatea zdrobitoare a păcatelor omenirii. El a câştigat lupta în rugăciune şi în Duh.

Apoi Isus a plecat de aici. Slujitorii Marelui Preot au venit şi L-au arestat; Petru a luat o sabie şi a tăiat urechea unui slujitor al Marelui Preot; Ioan Marcu a fugit. Toate aceste lucruri s-au întâmplat chiar aici. Înainte cu doar câteva zile, toată lumea a strigat: “Osana, Împăratului lui Israel !”. Împăratul lui Israel, Fiul lui David, cel mai măreţ Fiu al lui David, a fost dus la judecată şi răstignit pentru păcatele omenirii.

“Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. Fapte 1:6-12

(Dr Michael Rydelnik) Evident, cea mai important trăsătură a unui urmaş al lui Mesia este îndeplinirea Marii Lui Însărcinări, adică, să facă ucenici din toate neamurile. Cu alte cuvinte, Ceea ce El spune este:  “Puneţi stăpânire,  până Mă voi întoarce”. Şi aceasta nu este o stăpânire politică, ci o stăpânire spirituală. Aceasta se bazează pe proclamarea veştii bune că Mesia ne-a adus iertarea păcatelor prin moartea şi învierea Sa. Iar noi trebuie să ne punem încrederea în El, pentru a experimenta toate aceste binecuvântări  pe care le are pentru noi. Acesta e cea mai Mare Însărcinare a noastră, pe care o avem astăzi.

(Dr. Imad Shehadeh) Am menţionat cât de important este ca creştinii să creadă în profeţiile Biblice, şi să se străduie în a-L zugrăvi pe Dumnezeu într-un mod corect, Duhul lui Dumnezeu vrea ca noi să câştigăm întreaga lume.  Dar ca să facem aceasta, trebuie într-adevăr să ne străduim să trăim ca şi Hristos.Eu cred că poate Biserica lui Isus Hristos nu a trăit cu adevărat asemănarea cu Hristos, creştinismul întrupat. Există atâta dezbinare în multe părţi ale lumii creştine, încât, ne putem întreba: Chiar suntem altfel decât necreştinii? Suntem cu adevărat sarea? Suntem cu adevărat lumina? Dumnezeu iubeşte poporul arab, El iubeşte poporul evreu, iubeşte pe musulmani, ne iubeşte pe fiecare. El vrea să ne binecuvinteze, dar haideţi să Îi permitem să facă asta.

(Dr Michael Rydelnik) Din cauză că oamenii opun rezistenţă când văd că cineva proclamă pe Isus ca Mesia, toţi oamenii devin într-un fel sensibili cu privire la asta. Ceea ce trebuie să facem este să comunicăm cu multă afecţiune, fără nici o condiţie. În sensul că, indiferent dacă eşti sau nu eşti de acord cu mine, eu sunt obligat, şi chemat de Dumnezeu să fiu iubitor şi jertfitor în relaţia mea cu tine. Tu nu trebuie să crezi ce cred eu, ca să primeşti dragostea lui Dumnezeu prin mine. Eu trebuie să mă îngrjesc de tine oricum,  şi nu există nici un fel de condiţie. E foarte important să înţelegem asta. Şi deasemenea, în acelaşi timp, să mărturisim aceasta, fără să ne cerem scuze, căci acesta e modul actual în care Dumnezeu ni s-a descoperit pe Sine. Este vestea bună pentru fiecare.

“…Dumnezeu, mântuitorul nostru,… voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi”. 1Timotei 2:3-6

(Dr Michael Rydelnik) Adesea mi se aminteşte acest lucru, ca şi cum noi, am crede că judecata nu ar fi corectă. Dar El va veni să ne judece, şi este drept şi corect ca El să facă asta. Acesta e de fapt un act de milă şi răbdare, că nu s-a întors mai devreme. El a amânat tocmai ca să dea oamenilor ocazia să se întoarcă la credinţă, la tot ceea ce El ne-a dat. Când El va veni, ca drept judecător, va judeca acele naţiuni care continuă să-şi ridice mâna împotriva Lui şi să se împotrivească lui Dumnezeu.

Aş putea compara cu următoarea situaţie: ar putea fi o persoană care chiar a comis o crimă atroce, şi vine în faţa judecătorului şi spune: “Ei bine, eu arăt destul de bine şi încerc să fiu o persoană drăguţă, dar asta a fost o greşală teribilă”. Un judecător drept, nu ar putea spune: “E în regulă, să nu mai faci asta niciodată.”  Dacă a comis o crimă atroce, judecătorul trebuie să-l judece. El ar putea amâna, ar putea aştepta, ar putea căuta mai multe probe, dar în final, un judecător drept trebuie să pedepsească crima.

Aşa va fi şi la venirea lui Mesia: El va întârzia. El este răbdător, doreşte ca oamenii să se pocăiască şi să-şi pună încrederea în Isus. Dar când vine, El vine ca un judecător drept. Nu va forţa pe nimeni să creadă în El, dar va veni ca să-I elibereze pe aceia care de bună voie şi-au pus încrederea în El.

“Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie,dar tăgăduindu-i puterea. 2 Timotei 3:1-5

(Avner Boskey, profesor şi ghid evreu) Aici este locul în care David a plâns; în care Isus a plâns când a văzut Ierusalimul; locul în care s-a rugat pentru noi în grădina Ghetsmani. Acesta este zona unde Isus va reveni la sfârşitul zilelor, iar picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor, şi va judeca toate popoarele. Noi sperăm că vei veni să vizitezi acest munte. Vei putea să stai aici şi să vezi unde s-au întâmplat, sau se vor întâmpla, aceste mari evenimente. Dar chiar dacă nu reuşeşti să vii în ţara Israel, ai văzut acest munte şi ai văzut cum Isus a fost dispus să fie zdrobit şi să fie crucificat pentru lumea întreagă.

Eu vreau să te îndemn să te gândeşti la lucrurile acestea, să-ţi îndrepţi inima spre Dumnezeu. Isus însuşi, Cel care a plâns aici pentru tine, Îi pasă de tine şi doreşte ca tu să-ţi întorci inima şi viaţa ta spre El.

 Extras din documentarul SFÂRŞITUL ZILELOR ŞI MUNTELE MĂSLINILOR produs de Day of Discovery și difuzat de Alfa Omega TV în cadrul campaniei Înțelegerea Vremurilor.

2167 accesări

Alfa Omega TVSusține publicarea materialelor creștine

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să citiți mai multe articole de acest gen, dați click aici pentru a afla despre modalitățile prin care ne puteți ajuta. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, dar nu putem face aceasta fără ajutorul vostru! Ajutați-ne financiar să continuăm!

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.